Loader
1894     1895


مجموعه راه های ارتباط با امداد خودرو ارومیه

آدرس :

امداد خودرو ارومیه تمامی نقاط شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی را تحت پوشش خود قرار داده است

تماس :

1895

شنبه تا چهارشنبه :

امداد خودرو شبانه روزی ارومیه 24 ساعت در 7 روز هفته فعال است

پنج شنبه :

بصورت تمام وقت و شبانه روزی آماده ارائه خدمات خودرویی هستیم

جمعه :

امداد خودرو ارومیه در ایام تعطیل نیز فعال است